Bästa Biennalen


Vad är Bästa Biennalen? Bästa Biennalen! är en återkommande konstbiennal för hela familjen som sätter fokus på att göra samtidskonst tillgänglig för en bredare publik. Under två höstveckor vartannat år kan du se konstutställningar, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos 50 olika arrangörer runt om i Skåne. Biennalen vänder sig till barn, unga och vuxna som tillsammans ges möjlighet att möta konst. Bästa Biennalen! är även en plattform där konstnärer och konstinstitutioner experimenterar och hittar nya sätt att möta sin publik. 2013 genomfördes en pilot med namnet Barnens Bästa Biennal och sedan dess hålls biennalen vartannat år, nu under namnet Bästa Biennalen!. Biennalen har nu blivit en permanent verksamhet och sedan 2016 har Bästa Biennalen sitt huvudkontor på Ystads konstmuseum. Biennalen drivs med stöd av Region Skåne och Kulturrådet.

Tema Kaos 217

Ur biennalens tidigare teman Berättelser och Förvandling fann vi Kaos. Kaos som i kreativa processer. Kaos som vänder upp och ner på det vi tar för givet. Kaos utan logik. Kaos som i queer och punk, kaos som i kroppens förhållande till rum, kaos som i det subversiva, explosiva. Kaos som i Bästa Biennalen och vårt kontinuerliga arbete kring jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor. Som ett led i biennelens kontinuerliga arbete med att utforska formerna för tillgänglig konst har konstnären Emma Philipson tillfrågats att fram ett konstverk som kan upplevas utan att behöva besöka en fysisk plats. Stolt presenterar Bästa Biennalen det virituella och interaktiva konstverket LOTS OF PEOPLE SMILING BACK AT YOU som finns på www.lopsbay.com. Emmas konst går även att ladda ner som mobilstickers unders sökorden LOPSBAY och KAOS.

Simryn Gill, Let Them Eat Potatoes, 2014

Workshop på Lunds konsthall onsdagen den 1 november 2017

Låt dem äta potatis!

Under Bästa biennalen visar Lunds konsthall en separatutställning med konstnären Simryn Gill. Utställningen Världen öppnar sig är på samma gång bildmässigt inbjudande och tankemässigt utmanande och innehåller fotografier, tryck, andra verk på papper och tredimensionella verk från det sista årtiondet. Om vi vore på jakt efter en övergripande metafor för att beskriva Världen öppnar sig kunde vi, med viss förenkling, säga att den gestaltar vår erfarenhet av kartläggande och vårt kartläggande av erfarenhet. Något som förenar de utställda verken är en bakomliggande vilja att låta saker göra avtryck, både bildlikt, som när världen gör avtryck i konstnären och hon förmedlar detta till oss genom sina verk.

Workshopen kommer att utgå från i Simryn Gills verk Let Them Eat Potatoes.  Kan en potatis vara mer än en potatis? Vi samlas vid konstverket för att sedan skapa ett gemensamt potatistryck.

Lunds konsthall den 1 nov, kl 13-14
Föranmälan krävs. Kontakta:  paula.ludusan@lund.se
Målgrupp: Alla som är nyfikna!

Under- och Övergångar

Under Bästa Biennalen har konstnärerna Elin Magnusson och Anna Lidberg fått uppdraget att tillsammans skapa platsspecifika miniatyrverk utanför Skissernas Museum, Lunds konsthall och Stenkrossen. Installationerna går under samlingsnamnet Under och Övergångar. De diskreta ingreppen i staden letar sig ner i jorden och upp bland träden. De försöker utmana betraktaren att tänka bortom det förväntade. På Lunds konsthalls entrétak har Anna Lidberg och Elin Magnusson skapat en konstinstallation i form av en mystisk skog som vilar sina skuggor mot konsthallen. Alldeles speciellt för Bästa Biennalen!

Gemensamt för Elin Magnussons och Anna Lidbergs arbeten är att de letar sig in i skogen och mystiken. Anna har i tio års tid arbetat med miniatyrer, framför allt med dockskåpsgalleriet Gallery 1:10, där Elin ställt ut vid flera tillfällen. Nu senast med verk ur utställningen Skogen behöver att jag ser den. Konstnärsduon kommer under Biennalen även hålla i workshops på Skissernas Museum, Lunds konsthall, Stenkrossen och Stadsbibliotek Lund. Där får barn och ungdomar klä sig som sin innersta känsla, bygga magiska gömställen och leka med skrämmande skuggor.

Workshop på Lunds konsthall lördagen den 4 november 2017

Under- och Övergångar: Workshop med konstnärerna Anna Lidberg och Elin Magnusson

På Lunds konsthalls entrétak har konstnärerna Anna Lidberg och Elin Magnusson skapat en konstinstallation i form av en mystisk skog som vilar sina skuggor mot konsthallen. Alldeles speciellt för Bästa biennalen! Workshopen utgår från konstverket på taket och fokuserar på skuggorna. Hur kan saker upplevas större, annorlunda och förvirrande när en tittar på skuggan de kastar. Det kommer att testas, lekas och skapas berättelser med hjälp av ljus och skuggor. Skuggorna blir allas material, med oändliga valmöjligheter!

Med stöd av Kulturskolan Lund. Föranmälan krävs! Begränsade antal platser. Kontakta: paula.ludusan@lund.se
Lunds konsthall den 4 Nov, kl 13 – 15. Målgrupp: 10-15 år

Konferens på Lunds konsthall 6 november 2017

Konstförmedling i förändring- med konstnärers erfarenheter i fokus

Årets konferens lyfter konstnärers erfarenheter av att arbeta med Bästa Biennalens målgrupp - barn, unga och vuxna tillsammans. Konferensen välkomnar särskilt konstnärer och vänder sig till alla som är intresserade av att förmedla konst: konstnärer, curatorer, konstpedagoger m.fl. Talarna är nationella och internationella konstnärer, fullständigt program läggs upp på hemsidan under hösten.

För anmälan och mer info se http://bastabiennalen.se/konferenser/
Anmälningsavgift: 150 kr inkl. fika och lunch
Konferensen hålls helt eller delvis på engelska.
Lunds konsthall kl. 9.30 – 16 

2017 års konferensdag är den femte konferensen på temat Konstförmedling i förändring och arrangeras av Bästa Biennalen tillsammans med Konstpedagogiskt nätverk i Skåne, Konstitutet och Lunds konsthall

Bästa Biennalen 21 oktober–5 november 2017. Konstbiennalen vänder sig till hela familjen och pågår på 50 olika platser i Skåne under hösten 2017.

 
Mer info här: bastabiennalen.se 

 

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-08-17