Lunds konsthall Ute

Augusti - september 2017

Konstnärerna Axel Berger, Joana Pereira och Ana Rebordão, alla elever eller nyutexaminerade från Konsthögskolan i Malmö, ordnar utställningsprojekt i Lunds stadsrum. Axel Berger presenterar Zonen, en promenad med två deltagare vid Klostergården. Joana Pereira skapar ett rumsligt projekt i anslutning till Lunds konsthalls yttre fasad. Ana Rebordão visar ett konstverk som utgår från Max Walter Svanbergs bildvävnader i Stadshallen.

Ana Rebordão
Stadshallen

Ana Rebordão visar ett videoverk som utgår från Max Walter Svanbergs bildvävnader i Stadshallen.


Joana Pereira
Lunds konsthall
Interiör, 2017

Joana Pereira skapar ett rumsligt projekt i anslutning till Lunds konsthalls yttre fasad. 

Axel Berger
Klostergården
Zonen - performance

Axel Berger presenterar Zonen, en promenad med två deltagare vid Klostergården

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-22