Lunds konsthall Ute

Augusti - oktober 2017

Konstnärerna Axel Berger, Joana Pereira och Ana Rebordão, alla elever eller nyutexaminerade från Konsthögskolan i Malmö, ordnar utställningsprojekt i Lunds stadsrum. Axel Berger presenterar Zonen, en promenad med två deltagare vid Klostergården. Joana Pereira skapar ett rumsligt projekt i anslutning till Lunds konsthalls yttre fasad. Ana Rebordão visar ett konstverk som utgår från Max Walter Svanbergs bildvävnader i Stadshallen. Ana Rebordão har även gjort ett videoverk och en ljudinstallation i Lunds domkyrkas krypta. Verket är inspirerat av legenden om Jätten Finn och premiärvisas under Konstkväll Lund den 21 oktober och finns sedan på plats fram till den 9 november 2107.

 

Ana Rebordão 
Lunds domkyrkas krypta
Utan titel, HD video, 2017

Ana Rebordão visar ett videoverk i Lunds domkyrkas krypta, som utgår från legenden om Jätten Finn.

Ana Rebordão
Stadshallen
Utan titel, HD video, 2017

Ana Rebordão visar ett videoverk som utgår från Max Walter Svanbergs bildvävnader i Stadshallen.


Joana Pereira
Lunds konsthall
Interiör, Installation, 2017

Joana Pereira skapar ett rumsligt projekt i anslutning till Lunds konsthalls yttre fasad. 

Axel Berger
Klostergården
Zonen, performance, 2017

Axel Berger presenterar Zonen, en promenad med två deltagare vid Klostergården

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-11-22