A Kassen

A Kassen, Swap, 2017. Gymnasieskolan Spykens innergård

 
Konstnärsgruppen A Kassen har skapat ett nytt konstverk för gymnasieskolan Spyken.

A Kassen är en dansk konstnärsgrupp med fyra medlemmar: Christian Bretton-Meyer, Morten Steen Hebsgaard, Søren Petersen och Tommy Petersen. De har arbetat tillsammans och tagit fram konstverk sedan 2004 då de alla fyra studerade på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. 

A Kassens konst består av performativa installationer som diskret kommenterar olika givna platser och situationer inifrån. För Spyken har gruppen tagit fram Swap. Det utgörs av två lika stora cirklar som breder ut sig på marken, var av den ena återfinns på den äldre delen av skolgården och den andra på den nya platsen utanför nybyggnationen. Materialen i cirklarna, det vill säga plattor och kullersten, har bytt plats och blir på det sättet ett kollage av skolgårdens äldre och nyare delar. Ett maskhål i tid och rum, eller en genväg som bildar en imaginär bro och knyter samman de två platserna från olika epoker i skolans historia. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2017-08-25