Tilda Lovell

TildaLovell 

Trädkroppen, Österskolan i Södra Sandby, 2015

Tilda Lovell har skapat konstverket Trädkroppen för Österskolan i Södra Sandby. Verket är en totempåleliknande träskulptur som sträcker sig fyra meter upp mot taket i skolans speciella uterum, ett rum med utomhusmiljö fast inomhus. Kring skulpturen finns fem stubbar som barnen kan slå sig ner på. Konstnären berättar om ett minne som hon inspirerats av under arbetet med konstverket.  ”Jag minns en gång då jag besökte en stor park i Peking tidigt på morgonen. Där fanns många människor ute och gymnastiserade innan jobbet. En hel familj stod och gned sig och masserade olika kroppsdelar mot ett krokigt gammalt träd, som hade blivit alldeles blankslitet. De bjöd in oss att delta.” På Tilda Lovells träskulptur finns bilder inristade med brännpenna; symboler som konstnären fått av eleverna på skolan. Fantasieggande figurer som till exempel räven, ormen och hackspetten. Dessa figurer skapades under bildlektioner där man samtalade om symboler och tatueringars betydelse. Tilda Lovell är född 1972 i Mölndal. Verksam i Stockholm och Berlin. Utbildad på Göteborgs konstskola 1996-1998 och vid Konstakademin i Stockholm 1998-2003.

TildaLovell    


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-03-22