Kristina Matousch & Anders Soidre

Pizza Box, Hagalundsskolan, Dalby, 2016

Pizza Box är både en skulptur och en fungerande utomhusscen i form av en uppförstorad pizzakartong. Kartongen är öppen och bjuder in till lek, umgänge, framträdanden och annat som man kan önska sig på en skola. Elever och lärare kan samlas och mötas i en funktionell skulptur utförd i vackert lärkträ, en passande signatur för en låg- och mellanstadieskola. Det är tydligt att det är barnens perspektiv och preferenser som satts i första rummet. Med humor i motivval, det generösa tilltaget och det vänliga materialvalet avdramatiseras det anspråksfulla med att stå på scen. Alla ska ges möjlighet att få och att våga vara med. Skulpturen har integrerats i skolgårdens utemiljö och det var ett önskemål från skolan att konstverket också skulle kunna fungera som en utomhusscen. 

Kristina Matousch f. 1974 i Kalmar, bor och arbetar i Malmö, examinerades 2000 från Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har arbetat med en rad offentliga konstverk, bland annat Hyllie station i Malmö.

Anders Soidre f. 1970 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö, examinerades 1997 från Malmö Konsthögskola. Soidre är skulptör och har bland annat producerat offentlig konst för Lund

 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-06-16