Clay Ketter

Clayketter
Foto: Nils Bergendahl

Malltavla, Munspelets skola, 2014

För Munspelets skola F-3 i Lund har Clay Ketter skapat verket Malltavla. Utgångspunkten är hans relation till sin egen far, som var ingenjör och gick bort för några år sedan. Fadern efterlämnade en uppsättning ritverktyg, det var mallar med geometriska former som använts i hans arbete med olika ritningar av tekniska art. Vid ett besök i en leksaksaffär upptäckte Ketter liknande ritmallar, fast istället tänkta för barns skapande med lekfulla former som dinosaurier, djur, fordon, husgeråd och klädesplagg. Dessa plastföremål var tydligt kodade i flick- och pojkaktiga färger, vilket förvånande nog fortfarande ofta är fallet med många leksaker. Idén till verket blev en uppförstoring av dessa mallar i nytt material, färgat akrylglas. När mallarna sedan monteras ovanpå varandra blandas färger och former samman och de tydliga genre- och genusindelningar löses upp för betraktaren. Verket blir en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden skapar för barnens lärande och skapande.
 
Clay Ketter, född 1961 i Brunswick, USA
, är verksam i Malmö och utbildad vid School of Art & Design, Purchase College, New York 1982–1985. 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-03-20