Astrid Göransson


Mandelblomman
Workshop med barnen på förskolan Mandelblomman. Foto: Astrid Göransson och David Skoog

– Mitt namn är Mandelblomman!
Astrid Göransson, Mandelblommans förskola, Dalby, 2016

 – Mitt namn är Mandelblomman! är ett konstnärligt verk som genom sina olika delar skapar identitet och fantasi kring jaget och platsen. Verket består av en mobil skulptur, en bok och ett antal workshops med konstnären, barnen och personalen på förskolan under vintern 2015-2016 och våren 2016. Alla delar är beroende av och har utvecklats i samband med varandra. Konstverket ger en alldeles egen identitet åt förskolan, något som brukarna själva getts möjlighet att påverka tillsammans med konstnären.

Astrid Göransson är född 1956 och hon bor och arbetar i Maglaby, Skåne. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm, Malmö Konstskola Forum och Konsthögskolan Valand i Göteborg. I hennes konstnärliga arbeten, som ofta är teckning, skulptur eller film, är människan alltid en viktig del och på Mandelblommans förskola har barnens deltagande i arbetet varit centralt.


 


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2016-05-31