Offentlig konst

Eduardo Chillida

Lunds kommun offentlig konst

Lunds konsthall ansvarar för konst som beställs i samband med nybyggnation eller större ombyggnation av befintlig fastighet där Lunds kommun är beställare. Det kallas byggnadsanknutna konstverk. Konsthallen föreslår konstnärer som presenterar skissförslag. Förslagen skall godkännas av brukare, arkitekt och kommunpolitiker innan konstverket genomförs. 
Under de senaste 10 åren har det tillkommit ett fyrtiotal byggnadsanknutna konstverk i Lund. De flesta tillhör skolor och det finns en del på olika serviceboenden. Nyare mer synliga verk för alla lundabor att glädjas åt finns i anslutning till Högevallsbadet och kommunhuset Kristallen. Konsthallen har gett ut en bok som redovisar trettio av dessa, Lunds konsthall. Offentlig konst 2004–2012, och den finns att köpa på Lunds konsthall för 150 kr.
Lunds konsthall ansvarar även för renovering av den offentliga konsten. Ser du ett trasigt konstverk är vi tacksamma för rapportering till vår projektsamordnare för offentligkonst, ulrika.liljenstrom@lund.se

 

 


Faktaansvarig: Lunds konsthall  
Ändrad: 2017-10-26